şokurdyk şo‧kur‧dyk

Şokurdap duran.

  • Öwez ýene gürrüň diňe öz eşikleriniň şokurdyk şireliligi hem özüniň geleňsizligi barasynda barýandyr, öýtdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şokurdyk - şokurdygy.