şokurdy şo‧kur‧dy

Nepis bolmadyk gaty deri, geýim-gejim zatlaryň sürtülmeginden çykýan ses.

  • Gatan deriniň şokurdysy.


Duş gelýän formalary
  • şokurdyly
  • şokurdysy