şohluk şoh‧luk

[şo:hluk]

seret wäşilik

  • Derýaguly aga şu hili pursatda kolhozçylaryň gaýgysyny iň bolmanda şu hili şohluk bilen bolsa-da ýuwmarlamaga çalyşdy. (N. Jumaýew, Ak derek)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şohluk - şohlugy.


Duş gelýän formalary
  • şohlugy
  • şohlugyny