şohlanmak şoh‧lan‧mak işlik

[şo:hlanmak]

Şohluk etmek, ruhy göterilmek, ruhlanmak.

  • Annataganyň meňzetmeleri bilen şohlanan Gubaýdullah oňa soragly göz bilen çiňerildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • şohlanan
  • şohlandy