şogap şo‧gap

[şoga:p]

Dialektal söz Derýanyň kenaryndan aşyp giden suw akymlarynyň basan ýeri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şogap - şogaby.