şiwe şi‧we

[şi:we]

Lingwistika Umumy halk diliniň bir pudagy bolan ýerli gepleşik, dialekt.

 • Ol özüniň asly gepleýän şiwesini üýtgetjek bolup şunça jan etdi welin, ol oňa peýda bermedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • şiwede
 • şiweden
 • şiweler
 • şiwelerde
 • şiwelerden
 • şiwelerdir
 • şiwelere
 • şiweleri
 • şiwelerimiziň
 • şiwelerinde
 • şiwelerini
 • şiweleriniň
 • şiweleriň
 • şiweli
 • şiwesi
 • şiwesinde
 • şiwesine
 • şiwesini
 • şiwesiniň
 • şiwä
 • şiwäni
 • şiwäniň