şitil şi‧til

Botanika Joýalara oturtmak üçin ýörite jaýda (parnikde) ösdürilýän ýaşajyk gök ekin nahaly (kelem, pomidor we ş. m. hakda).


Duş gelýän formalary
 • şitilde
 • şitilden
 • şitili
 • şitilini
 • şitiliniň
 • şitiliň
 • şitiller
 • şitillere
 • şitilleri
 • şitillerinde
 • şitilleriň