şirmaýy şir‧ma‧ýy

[şirma:ýy]

Pil süňkünden edilen.

  • Ol donunyň goltuguna elini sokdy-da, lowurdap duran şirmaýy saply jöwher pyçak çykardy. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • şirmaýydan