şire şi‧re at

[şi:re]

 1. Ösümliklerde, haýwanlarda we ş. m. bolýan ýelmeşiklik häsiýeti bolan suwuklyk, şepbik.

  • Ol şeliniň şiresini ýuwdy.

 2. Gaýnadylan tirýek.

 3. Botanika Ekine düşýän zyýanly kesel.

  • Ekine şire düşüpdir.


Duş gelýän formalary
 • şirede
 • şireden
 • şiredäki
 • şireje
 • şireler
 • şirelerden
 • şirelere
 • şireleri
 • şirelerinden
 • şirelerine
 • şirelerini
 • şireleriniň
 • şireleriň
 • şireli
 • şirelidir
 • şireliligi
 • şireliligini
 • şirelilik
 • şiresi
 • şiresidir
 • şiresinde
 • şiresinden
 • şiresindäki
 • şiresine
 • şiresini
 • şiresiniň
 • şirä
 • şiräni
 • şiräniň