şinelemek şi‧ne‧le‧mek 1 işlik

[şi:nelemek]

Şine kakyp berkitmek, penalamak.

şinelemek şi‧ne‧le‧mek 2 işlik

[şi:nelemek]

Şine urmak, şine urup başlamak.


Duş gelýän formalary
  • şinelemegi
  • şinelemegini
  • şinelemek
  • şineleýär
  • şinelän
  • şineländen
  • şineländir
  • şineläp