şine şi‧ne 1

[şi:ne]

Agaja, piliň, paltanyň sapyna berklik üçin kakylýan bir ujy inçeldilen ýasyja agaç bölegi ýa-da demir, pana.

 • Berklik üçin paltanyň sapyna şine kakdylar.

şine şi‧ne 2

[şi:ne]

Biologiýa Ösümligiň tohumyndan ýaňy ösüp başlajak bolýan baldagynyň ilkinji başlangyjy.

 • Ýylsaýyn täzeden-täze döreýän otlar eýýäm şine urup, ýeriň ýüzüne ýaňyjak ýaşyl öwüşgin beripdir. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • şineleri
 • şinelerini
 • şineleriň
 • şineli
 • şinelinem
 • şinelini
 • şineliniň
 • şineliňi
 • şinesi
 • şinäni
 • şinäniň