şikesli sypat

Şikes ýeten, şikes düşen, şikesi bar bolan.

  • Onuň eliniň şikeslidigini görüp, ýüregim hasam ýandy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)