şertnama

[şertna:ma]

Iki tarapyň hem razylygy boýunça esasy hat üsti bilen baglaşylýan ylalaşyk.

 • Begenç, düzen şertnamalaryňy biz gözden geçirdik. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • şertnama-da
 • şertnamada
 • şertnamadaky
 • şertnamadakylardan
 • şertnamadan
 • şertnamadyr
 • şertnamalar
 • şertnamalara
 • şertnamalarda
 • şertnamalardaky
 • şertnamalardan
 • şertnamalary
 • şertnamalarydyr
 • şertnamalarymyz
 • şertnamalaryn
 • şertnamalaryna
 • şertnamalarynda
 • şertnamalaryndan
 • şertnamalaryny
 • şertnamalarynyň
 • şertnamalaryň
 • şertnamalaryňy
 • şertnamalaýyn
 • şertnamam
 • şertnamamyza
 • şertnamamyzy
 • şertnamamyzyň
 • şertnamany
 • şertnamanyň
 • şertnamasy
 • şertnamasydyr
 • şertnamasyna
 • şertnamasynda
 • şertnamasyndaky
 • şertnamasyndan
 • şertnamasyny
 • şertnamasynyň
 • şertnamasyz
 • şertnamaň
 • şertnamaňyzy