şerebelemek şe‧re‧be‧le‧mek işlik

  1. Şerebä ýatyrmak, şerebe çalmak.

  2. Göçme manyda Erbet täsirli söz aýtmak, ajy söz aýtmak.

ýaşaýyş lezzetini şerebelemek

Durmuşy bozmak, agzalalyk döretmek.

  • Eýsem-de bolsa, bir günläp biri-biriňden ýüzüňi sowuşmak, gepleşmezlik-ýaşaýyş lezzetini şerebeleýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • şerebeläp