şerebe şe‧re‧be at

Örän duzly suw, şor suw.

  • Gijäp çydatmaýan bolsa, şerebe çalaýsak näderkä?! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

şerebäňi pürkmek

Duzly sözler aýtmak, ýerlikli sözler bilen duzlamak.

  • Şerebäňi pürkmek adamçylykdan däl ahyryn! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • şerebedir
  • şerebeli
  • şerebesini
  • şerebä