şerap şe‧rap

[şera:p]

seret çakyr 1

 • Elindäki bokaldan şerap syryntgysyny şatlykly gözýaş ýaly damýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şerap - şeraby.


Duş gelýän formalary
 • şeraba
 • şeraby
 • şerabyn
 • şerabyndan
 • şerabyny
 • şerabynyň
 • şerabyň
 • şerabyňy
 • şerapdan
 • şerapdyr
 • şeraplar
 • şeraplardan
 • şeraplary
 • şeraply
 • şerapsyz