şepbeşik şep‧be‧şik

Süýgüp duran, şepbeşmek häsiýeti bolan, ýelmeşegen.

 • Şepbeşik tüýkülik takyrjak ýere gyzaryp düşdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Wraçlar onuň gözüniň içini-daşyny ýuwup, ajy ýaşdan emele gelen şireleri, şepbeşik iriňi aýyrdylar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şepbeşik - şepbeşigi.


Duş gelýän formalary
 • şepbeşigi
 • şepbeşikli
 • şepbeşiklige
 • şepbeşikligi
 • şepbeşikligine
 • şepbeşikligini
 • şepbeşikliginiň
 • şepbeşikligiň
 • şepbeşiklik
 • şepbeşiklikdir
 • şepbeşikliligini