şemal şe‧mal

[şema:l]

Howa akymy, howanyň hereketi, çalaja öwüsýän ýel.

 • Ýukajyk geýimleri çala pasyrdadýan ýakymly şemal-da, tämiz howa-da onuň üstüni özüne çekip bilmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 • Gündogardan öwüsýän şemal ýüzüňi ýalap, gözleriňi ýaşardýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

şemal çalmak

 1. Howa täzelenmek, ýelejiremek, şemallamak.

  • Ertirine, agşamyna içerik hökman şemal çaldyrmaly;.

 2. Sowuk urup syrkawlamak, dümewlemek.

  • Belki, ýolda şemal çalandyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • şemal-da
 • şemala
 • şemalam
 • şemalamy
 • şemalda
 • şemaldan
 • şemaldanam
 • şemaldy
 • şemaldygy
 • şemallar
 • şemallara
 • şemallardan
 • şemallaryň
 • şemally
 • şemallydy
 • şemallydyr
 • şemalmy
 • şemalsyz
 • şemaly
 • şemaly-da
 • şemalydyr
 • şemalym
 • şemalyn
 • şemalyna
 • şemalyndan
 • şemalyndanam
 • şemalyny
 • şemalynyň
 • şemalyň