şem şem

Ýagly jisimden taýajyk görnüşli ýasalan, içi ýüplük pelteli yşyk beriji enjam.

 • Bu ýerdöläniň bir ýan gapdalynda şem ýanyp durdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Onuň ýüreginiň örän çuňlugynda peýda bolan bir şatlyk alamaty garaňky öýde ýandyrylan şem ýaly bolup ýylpydaýardy. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • şemden
 • şeme
 • şemedem
 • şemi
 • şemimizi
 • şemini
 • şeminiň
 • şemiň
 • şemler
 • şemlere
 • şemleri
 • şemleriniň
 • şemleriň
 • şemli
 • şemlik
 • şemsiň