şelpe şel‧pe 1

Türkmen aýal-gyzlarynyň käbir şaýlarynyň halka berkidilen aşaky bölegi.

  • Egnine dökülip şelpe gotazlar, Gyzyl gupba ýalpyldaýar başynda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

şelpe şel‧pe 2

Dokmaçylyk Hala setir salynýan pişme görnüşli gyra nagşy.

şelpe şel‧pe 3

Sazçylyga degişli Dutaryň gapagyna kakylyş usuly, ýoly.


Duş gelýän formalary
  • şelpeden
  • şelpeler
  • şelpeleri
  • şelpelerini
  • şelpeleriň
  • şelpeli
  • şelpesi