şel şel

 1. Bedeniň bir organyny normal hereketden mahrum edýän kesel, ysmaz.

 2. Şu kesel bilen syrkawlan adam, maýyp.

  • Jereniň oglunyň gözi körmi, şelmi? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Näbelet obalardan gelin alsaň, allakel çykjakmy, alla şel çykjakmy?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • şelden
 • şeldir
 • şele
 • şelemi
 • şeliniň
 • şeller
 • şelli
 • şelligi
 • şellini
 • şelliniň
 • şelmi