şeksiz şek‧siz sypat

Şeki ýok bolan, şübhesiz, gümansyz.

  • Bu bir kössüz, şeksiz edilen işdir.


Duş gelýän formalary
  • şeksizlik