şekilsiz şe‧kil‧siz sypat

  1. Görnüşi ýakymsyz bolan, sypaty, şekili görmegeý bolmadyk.

    • Şekilsiz syrat.

    • Şekilsiz adam.

  2. Hiçbir forma, sudura, şekile eýe bolmadyk.


Duş gelýän formalary
  • şekilsizlik