şekilli şe‧kil‧li 1 sypat

 1. Gowy görnüşli daşky şekili, sypaty görmegeý bolan, owadan.

  • Şekilli gyz.

 2. Sudury, şekili bar bolan.

şekilli şe‧kil‧li 2 sypat

«Ýaly, kimin, dek» diýen ýaly many aňladýan sözsoňy kömekçi.

 • Adam şekilli adam öz ýurdunda, il içinde orun tapar. (Myraly)

 • Hoşgeldiniň göwnüne töwerekdäki bu görnüşler bada-bat göýä düýşdäki bir salgym şekilli bolup görünýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • şekillide
 • şekilliden
 • şekillidigi
 • şekillidigini
 • şekillidir
 • şekillidirler
 • şekillije
 • şekilliler
 • şekillilerden
 • şekillilerdir
 • şekillilere
 • şekillileri
 • şekillileriň
 • şekilliligi
 • şekilliligidir
 • şekilliliginiň
 • şekilliligiň
 • şekillilik
 • şekilliräk
 • şekillisi