şekillenmek şe‧kil‧len‧mek işlik

Belli bir sudura, şekile, sypata girmek, bir görnüşe gelmek, suratlanmak.

 • Onuň asyl sypaty bütin häsiýetleri bilen şekillener. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Olaryň göwreleri salgym bolup boýdan-başa şekillenýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • şekillendi
 • şekillendir
 • şekillenen
 • şekillener
 • şekillenerdi
 • şekillenip
 • şekillenmeginde
 • şekillenmeginden
 • şekillenmek
 • şekillenýän
 • şekillenýändigini
 • şekillenýär
 • şekillenýärdi