şekil şe‧kil at

 1. Bir zadyň daşky görnüşi, sypaty.

  • Ýurdumyzyň şekli üýtgedi baý bolup, Egsilmez baýlyga eýe bolduk biz. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 2. Biriniň ýa-da bir zadyň suraty.

  • Telewizoryň ekranynda uly bolmadyk elektron şöhleli turbajyklaryň şekili emele gelýär. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • şekilde
 • şekildedir
 • şekilden
 • şekildigi
 • şekildir
 • şekildäki
 • şekildäkiler
 • şekile
 • şekilem
 • şekili
 • şekilidi
 • şekilidir
 • şekilim
 • şekilimi
 • şekilimiz
 • şekilimizi
 • şekilinde
 • şekilindedir
 • şekilindemiş
 • şekilinden
 • şekilindäki
 • şekilindäkiler
 • şekiline
 • şekilini
 • şekiliniň
 • şekiliniňki
 • şekiliň
 • şekiliňe
 • şekiller
 • şekiller-de
 • şekillerde
 • şekillerden
 • şekillerdir
 • şekillerdäki
 • şekillere
 • şekilleri
 • şekilleri-de
 • şekilleridi
 • şekilleridir
 • şekillerimi
 • şekillerimiziň
 • şekillerin
 • şekillerinde
 • şekillerinden
 • şekillerindäki
 • şekillerine
 • şekillerini
 • şekilleriniň
 • şekilleriň
 • şekilli
 • şekillidir
 • şekillidirler
 • şekilliginden
 • şekilliler
 • şekillilerden
 • şekillilerdir
 • şekillilere
 • şekillileri
 • şekillileriň
 • şekilliligi
 • şekilliligidir
 • şekilliliginiň
 • şekilliligiň
 • şekillilik
 • şekillisi
 • şekilsiz
 • şekilsizlik