şek şek at

Şübhe, müňkürçilik, güman; şyltak, garalyk, günä, şek-şübhe.

 • Parahatçylyk urşy ýeňer, şek bolmaz! («Mydam taýýar» gazeti)

 • Meniň Begenje hiçbir şekim ýok. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • şeki
 • şekim
 • şekimiz
 • şekine
 • şekiň
 • şekiňiz
 • şekler
 • şeklere
 • şekleri
 • şekli
 • şeklilik
 • şeklinde
 • şekline
 • şeklini
 • şekliniň
 • şekliň
 • şeksiz
 • şeksizlik