şeýtmek işlik

Şeýle etmek, şunuň ýaly etmek, şu hili etmek.

 • Şeýdäý, ýene bir-iki sagatdan geläý! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şeýtmek - şeýdýär, şeýder, şeýdipdir.


Duş gelýän formalary
 • şeýdeli
 • şeýdeliň
 • şeýden
 • şeýdende
 • şeýdendir
 • şeýdenimi
 • şeýdeninden
 • şeýdenine
 • şeýdenini
 • şeýdeniňde
 • şeýdenleri
 • şeýdenlerinde
 • şeýdenmiş
 • şeýder
 • şeýder-de
 • şeýderde
 • şeýderdim
 • şeýderdiň
 • şeýderin
 • şeýderis
 • şeýderler
 • şeýderlermi
 • şeýdermi
 • şeýdersiň
 • şeýdibem
 • şeýdip
 • şeýdipdiler
 • şeýdipdim
 • şeýdipdir
 • şeýdipdirler
 • şeýdiň
 • şeýdäý
 • şeýdäýdi
 • şeýdäýen
 • şeýdäýmek
 • şeýdäýmese
 • şeýdäýmeseler
 • şeýdäýmesem
 • şeýdäýse
 • şeýdäýsem
 • şeýdäýseň
 • şeýdýän
 • şeýdýändigini
 • şeýdýändikleri
 • şeýdýändiklerine
 • şeýdýändir
 • şeýdýänimi
 • şeýdýänligi
 • şeýdýär
 • şeýdýärdi
 • şeýdýärdik
 • şeýdýärdiler
 • şeýdýäris
 • şeýdýärler
 • şeýtdi
 • şeýtdi-de
 • şeýtdigi
 • şeýtdik
 • şeýtdik-de
 • şeýtdiler
 • şeýtdim
 • şeýtdim-de
 • şeýtdiň
 • şeýtdiň-de
 • şeýtgin
 • şeýtjegem
 • şeýtjegine
 • şeýtjegiňi
 • şeýtjegiňizi
 • şeýtjek
 • şeýtmedik
 • şeýtmegi
 • şeýtmegimi
 • şeýtmegiň
 • şeýtmegiňi
 • şeýtmejek
 • şeýtmek
 • şeýtmeklik
 • şeýtmekçi
 • şeýtmeli
 • şeýtmelidi
 • şeýtmelidigine
 • şeýtmelidik
 • şeýtmelidim
 • şeýtmese
 • şeýtmese-de
 • şeýtmeseler
 • şeýtmeseň
 • şeýtmeseňiz
 • şeýtmeýärdi
 • şeýtmäge
 • şeýtmäge-de
 • şeýtse
 • şeýtsek
 • şeýtsem
 • şeýtsene
 • şeýtseň
 • şeýtseňiz
 • şeýtsin