şatyrdy şa‧tyr‧dy

Çöp çalam, oduň döwlende we ş. m. ýagdaýda döreýän ses.

  • Ol, ikinji sürüme başlamak bolup durka, öň ýanynda bugdaýyň içinde bir şatyrdy sesi peýda boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • şatyrdady
  • şatyrdyly
  • şatyrdyny
  • şatyrdysy