şatyrdamak şa‧tyr‧da‧mak işlik

Şatyrdyly ses çykmak, şatyrdyly seslenmek.

  • Toýnaklar astynda şatyrdaýar buz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • şatyrdady
  • şatyrdamak
  • şatyrdandygyny
  • şatyrdap
  • şatyrdaýan
  • şatyrdaýar
  • şatyrdaýardy