şatyrdaşmak şa‧tyr‧daş‧mak işlik

Şatyrdyly ses edişmek, yzly-yzyna şatyrdamak.

  • Müň ýaşan agaçlar şatyrdaşyp zordan saklanýarlar. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
  • şatyrdaşan
  • şatyrdaşyp