şatut şa‧tut

[şa:tut]

Botanika Iri, uly ýaprakly tut agajy, balhy tut.

  • Şatutlar bar ýapraklary el ýaly, Belent baglar ösýär biziň ýerlerde. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şatut - şatudy.


Duş gelýän formalary
  • şatudyň
  • şatudyňam
  • şatutdan
  • şatutlar