şatlandyrmak şat‧lan‧dyr‧mak işlik

[şa:tlandyrmak]

Şadyýan etmek, begendirmek, guwandyrmak.

 • Ýakymly habar aýdyp şatlandyrmak.


Duş gelýän formalary
 • şatlandyran
 • şatlandyrar
 • şatlandyrdy
 • şatlandyrjak
 • şatlandyrmak
 • şatlandyrmaýar
 • şatlandyrsyn
 • şatlandyryp
 • şatlandyrýar
 • şatlandyrýardy
 • şatlandyrýarys