şatlamak işlik

  1. Şatdyldyly ses çykarmak, şatdyldyly seslenmek.

    • Maýda daşlar maşynyň kuzowynda oturanlaryň ýüzüne doly ýaly şatlap degýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Doňaklyk bolmak, güýçli aýaz bolmak, doňmak.

    • Gijesine aýaz bolýar şatlap. («Sowet edebiýaty» žurnaly)