şatlamak şat‧la‧mak işlik

 1. Şatdyldyly ses çykarmak, şatdyldyly seslenmek.

  • Maýda daşlar maşynyň kuzowynda oturanlaryň ýüzüne doly ýaly şatlap degýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Doňaklyk bolmak, güýçli aýaz bolmak, doňmak.

  • Gijesine aýaz bolýar şatlap. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • şatlady
 • şatlama
 • şatlan
 • şatlandy
 • şatlandyk
 • şatlanyň
 • şatlap
 • şatlasyn