şatdyldamak şat‧dyl‧da‧mak işlik

Şatdyldyly ses çykmak, şatdyldyly seslenmek.

  • Port sazaklar şemalyň zarbyna yzy üzülmän, şatdyldap döwülýärdi. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • şatdyldap