şat şat

[şa:t]

 1. Keýpi kök, şadyýan.

  • Myradyň göwni şatdy, ruhybelentdi. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

  • Ol näme üçin hemişekisi ýaly şat däl. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 2. Batly, gurply, ajaýyp.

  • Ol halkyma iň mähriban hossardyr, Ilim onuň bilen şat güne ýetdi. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şat - şadym, şadyň.

şat habar

seret habar

 • Ýoldaşyndan şat habar ýetişen adam begenjinden oňa diňe bir ganat baglap uçup bilmedi. («Tokmak» Žurnal)


Duş gelýän formalary
 • şady
 • şadym
 • şadymyz
 • şadyn
 • şadyndan
 • şadynyň
 • şadyň
 • şadyňa
 • şadyňdan
 • şat-da
 • şatda
 • şatdy
 • şatdygy
 • şatdygymy
 • şatdygyny
 • şatdygynyň
 • şatdygyňyzy
 • şatdym
 • şatdyr
 • şatlyga
 • şatlygam
 • şatlygy
 • şatlygym
 • şatlygyma
 • şatlygymdan
 • şatlygymyz
 • şatlygymyzy
 • şatlygymyzyň
 • şatlygymyň
 • şatlygyna
 • şatlygynda
 • şatlygyndan
 • şatlygyny
 • şatlygynyň
 • şatlygyň
 • şatlygyňmy
 • şatlygyňy
 • şatlyk
 • şatlykda
 • şatlykdan
 • şatlykdy
 • şatlykdyr
 • şatmyş