şartyldamak şar‧tyl‧da‧mak işlik

Şartyldyly ses çykarmak, şartyldyly seslenmek.

  • Döwlen metalyň şartyldap giden ýiti sesi eşidildi. («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
  • şartyldap