şarta şar‧ta

Şartyldyly ses edip, birden.

  • Köýneginiň, balagynyň kirden ýaňa epleseň şarta döwüljeg-ä görnüp dur. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)