şarpyldy şar‧pyl‧dy

Bir zadyň bir ýere batly degmeginden, urulmagyndan döreýän ses.

  • Belki, ol-da toýnak tabyrdysyndan, gamçy şarpyldysyndan heder edendir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • şarpyldylar
  • şarpyldyly
  • şarpyldynyň
  • şarpyldysy
  • şarpyldysyndan
  • şarpyldysynyň