şarpyldamak şar‧pyl‧da‧mak işlik

Şarpyldyly ses çykmak, şarpyldyly seslenmek.

  • Aşyryň gamçysy onuň ýuka donly ýagyrnysyna şarpyldap degdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

şarpyldap ýykylmak

seret ýykylmak

  • Ýüzinligine şarpyldap ýykyldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • şarpyldap