şarpyk şar‧pyk

 1. seret şapbat

  • Pälwan bolsa ogluna şu wagta çenli bir şarpyk çalan dam däldi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol Myratgeldä bir şarpyk çaldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol eýlesine aýlananda şarpyk beýlesine öwrülen-de ýumruk degdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Urgy, zarba, kötek. Temmi.

  • Indi eger agzalalyk bolaýsa, şarpygyň köpüsiniň özüne degjegini aňlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şarpyk - şarpygy.

şarpyk datmak

 1. Urulmak.

 2. Kötek iýmek, güýçli temmi berilmek.


Duş gelýän formalary
 • şarpygy
 • şarpygyna
 • şarpygyndan
 • şarpygyny
 • şarpygynyň
 • şarpygyň
 • şarpyklar
 • şarpyklary
 • şarpyklaryndan