şarlamak şar‧la‧mak işlik

Şarryldyly ses çykmak, şarryldyly seslenmek.

  • Obanyň ortasynda geçmän ýapdan dury suw şarlap akýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
  • şarlap
  • şarlar
  • şarlara
  • şarlarda
  • şarlardan
  • şarlary
  • şarlaryny
  • şarlaýar