şarkyldy şar‧kyl‧dy

Demir, agaç gurallaryň açylmak, ýapylmak we ş. m. batly hereketlerinden döreýän ses.

  • Şarkyldylar, gürpüldiler bir salym, Düýşde ýaly ildi onuň gulagyna. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • şarkyldady
  • şarkyldylar
  • şarkyldyly
  • şarkyldysy
  • şarkyldysyny