şarkyldamak işlik

Şarkyldyly ses çykarmak, şarkyldyly seslenmek.