şarkyldaşmak işlik

Şarkyldyly ses edişmek, yzly-yzyna şarkyldamak, birsyhly şarkyldap durmak.