şaramak şa‧ra‧mak işlik

[şa:ramak]

Küştçülik termini Küşt oýnunda: at bilen küşt berlende beýleki mallaryň-da birine düşmek.

  • Altynjy göçümde onuň aty şarady.


Duş gelýän formalary
  • şarady
  • şaramak
  • şaran
  • şarany
  • şaranyň
  • şarasy
  • şaraň