şara

Eti ownuk böleklere bölüp duzlap, közüň üstüne atyp bişirilýän nahar.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.