şar şar 1

Töweregiň öz diametriniň daşynda aýlanmagynda emele gelýän togalak geometrik şekil we şeýle formaly predmet.

 • Ýer şar şekillidir. (Orta asyrlar taryhy)

 • Şary eli bilen pyrlap goýberdi-de, ýene sözüni dowam etdi. («Tokmak» žurnaly)

 • Bütin ýer şarynyň altydan biri Watanma kän salam Ata Salyhdan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

şar şar 2

[şa:r]

şar gara

Bütinleý gara, örän gara, çym gara, gap-gara.


Duş gelýän formalary
 • şara
 • şarady
 • şarda
 • şardaky
 • şardan
 • şarlar
 • şarlara
 • şarlarda
 • şarlardaky
 • şarlardan
 • şarlary
 • şarlarynda
 • şarlaryndaky
 • şarlaryny
 • şarlarynyň
 • şarlaryň
 • şarly
 • şary
 • şarymy
 • şaryn
 • şaryna
 • şarynda
 • şaryndaky
 • şaryny
 • şarynyň
 • şaryň