şar1

Töweregiň öz diametriniň daşynda aýlanmagynda emele gelýän togalak geometrik şekil we şeýle formaly predmet.

  • Ýer şar şekillidir. (Orta Asyrlar Taryhy)

  • Şary eli bilen pyrlap goýberdi-de, ýene sözüni dowam etdi. («Tokmak» žurnaly)

  • Bütin ýer şarynyň altydan biri Watanma kän salam Ata Salyhdan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

şar2

[şa:r]

şar gara

Bütinleý gara, örän gara, çym gara, gap-gara.