şapyrdy

Ýalpajyk suwuň içi bilen çalt ýörelende, suwuk ýa-da suwly zat iýilende we ş. m. dörýän sesi aňladýan söz.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.