şapyrdy şa‧pyr‧dy

Ýalpajyk suwuň içi bilen çalt ýörelende, suwuk ýa-da suwly zat iýlende we ş. m. dörýän sesi aňladýan söz.


Duş gelýän formalary
  • şapyrda
  • şapyrdydy
  • şapyrdyly
  • şapyrdysam