şapyrdamak işlik

Şapyrdyly ses çykarmak, şapyrdyly seslenmek.

  • Ýagyş suwunyň içi bilen şapyrdap ýöremek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.